Uneto-VNI

Voorbeeldtekst:

UNETO-VNI is hét kenniscentrum voor de installatiebranche, de elektrotechnische detailhandel, de overheid en andere belanghebbenden. De kennisontwikkeling en kennisoverdracht stellen de ondernemers in de installatiebranche en elektrotechnische detailhandel onder meer in staat continu in te spelen op maatschappelijke vraagstukken op het gebied van onder andere veiligheid, zorg, milieu en mobiliteit.

En een link naar de website:
www.uneto-vni.nl